Over ons

Civetta heeft ten doel het ondersteunen van de vakgroepen, bedrijfsleden en individuele leden bij het uitoefenen van hun specialisme op het gebied van Project Controls.

Visie

Civetta biedt een platform voor kennisuitwisseling voor bedrijfsleden en individuele professionals per vakgroep binnen het collectief.

Civetta faciliteert opleidingen en onderhoudt contacten met overheden, bedrijfsleven en instellingen over de normering.

Daarnaast stelt Civetta zich ten doel om ten behoeve van de vakgroepen contacten te onderhouden met overheden, normstellende instituten en ondernemingen op het gebied van bewaking van de kwaliteit van professionals. Daartoe wordt een register onderhouden waarin professionals aantonen dat ze voldoen aan de maatschappelijk gestelde eisen.

Missie

Civetta streeft naar erkenning van de vakgroepen. Civetta wil haar doel bereiken door het uitdragen van een kwaliteitsimago voor haar vakgroepen, het bijhouden van een beroepsregister teneinde bedrijfsleden en individuele leden in de gelegenheid te stellen hun professionaliteit aan te tonen.