Fellows

De fellows van Civetta zijn personen die op het gebied van Project Controls hun sporen hebben verdiend en bijdragen aan de kenniscomponenten van de Civetta vakgroepen en ook hun praktische kennis beschikbaar stellen ten behoeve van de opleidingstrajecten voor de Bachelor en Master opleidingen van de vakgroepen.