Partners

De partners van Civetta zijn ondernemingen en organisaties die op het gebied van Project Controls hun sporen hebben verdiend en bijdragen aan de kenniscomponenten van de Civetta vakgroepen. Tevens stellen zij hun praktische kennis beschikbaar ten behoeve van de opleidingstrajecten voor de Bachelor en Master opleidingen van de vakgroepen.


Partner(s) van de vakgroep Planning & Scheduling


Partner(s) van de vakgroep Cost Engineering


Partner(s) van de vakgroep Legal & Compliance