Providers

De vakgroepen binnen Project Controls maken gebruik voor kennisvergaring en opleidingmodules van een aantal praktijkervaren providers. De providers worden getoetst op kennis en praktijkervaring en in samenwerking met Stichting Civetta worden de modules zorgvuldig getoetst op de inhoud zodat ze een adequate bijdrage kunnen leveren voor de totale vereisten van accreditatie van de opleidingen.

Klik op een logo om naar de website van de desbetreffende provider te gaan.